Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

VP6-19.2.1.-70-3-17

Közszolgálati hír

Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

Bakonyszentlászló Község Önkormányzatának VP6-19.2.1.-70-3-17 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése c. pályázata

 

A projekt teljes költsége 6.499.261 Ft a pályázati költségvetés alapján. Az önkormányzatnak a támogatás 90%-os intenzitása alapján önerőt kell a projekt megvalósításához hozzátennie.

A temetőben elhelyezkedő ravatalozó előtti tér annak idején 40x40-es előre gyártott beton burkolólapokból lett kialakítva, melyek mára repedezettek, elhasználódtak. Az intenzív használat -gyászszertartások- és az időjárás a jelenlegi burkolatot elrongálta, annak cseréje elengedhetetlenné vált, hogy feladatát ezután is maradéktalanul be tudja tölteni. A tér jelenlegi lépcsőzetes kialakítása nehézkessé teszi a téren a közlekedést, főleg az idősebbeknek, mozgásukban korlátozottaknak, adott esetben kisgyermekeknek.

A projekt célja a 0404/1 helyrajzi számon fekvő temetőben található ravatalozó előtti tér burkolatának cseréje, a mai kor elvárásainak megfelelő térkőburkolattal, illetve a lépcsőzetes elrendezés helyett az új térburkolat szintje a ravatalozó előtti járdaburkolat szintjéhez csatlakozik. Az esztétikailag és műszakilag is kifogásolható monolit folyóka 11 fmFilcoten 150-es rácsos folyókára kerül kicserélésre, amely a térburkolaton kívül csatlakozik a régi vízelvezető rendszerhez. A jelenlegi és a tervezett térburkolat, valamint a zöldfelület nem teljesen fedik le egymást területileg, így a tér a zöldfelület megtartása mellett szélesítésre, korrekcióra szorul.

A fejlesztés tárgyát képező ravatalozó előtti tér alapterülete a tervdokumentációban szereplő adatok alapján 335,2 m2. A kiemelt kerti szegély 100x5x25 cm-es LeierQuartz kerti szegélykőből készül, 87,2 fm hosszban. A kiselemes beton térburkolat 10x20x6 cm-es szürke LeierPiazza idomkőből fog készülni.

Megvalósítás lépései: A régi járdalapokat a kivitelező felszedi, melyek építési törmelékként elszállításra kerülnek. A humuszeltávolítás következik, a tükör létrejöttével kezdve a tömörített aljzat készítést. A térburkolat előre gyártott beton szegélyelemekkel épül, melyeket beton ágyazatba helyeznek. Ezek után lesz lehetséges a tömörített aljzat készítése, majd a kiselemes beton térburkolat lerakása homokágyba fektetve

Bakonyszentlászló Község Önkormányzata beszerzési eljárás során választotta ki a pályázatban szereplő ravatalozó előtti tér elkészítésére Makadám Kft-t.

Elkészültek a temetőben a ravatalozó előtti térhez kapcsolódó irtás föld és sziklamunkák, térkő alépítmény és szegélyezési munkái, valamint a térkövezés és a befejező munkák.

A projekttáblát kihelyeztük, a lakosságot tájékozattuk a felújításról.