Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Pályázati kiírás

Közszolgálati hír

Cím

300 adagos konyha üzemeltetésére, a gyermekétkeztetés, vendég ebéd és szociális étkeztetés biztosítására...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bakonyszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 8431 Bakonyszentlászló, Petőfi Sándor u. 5. szám alatt lévő 300 adagos konyha üzemeltetésére, a gyermekétkeztetés, vendég ebéd és szociális étkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetés magában foglalja az általános iskolások, valamint az óvodás korúak étkeztetését. Vendég ebédet elsősorban a közoktatási intézmények és önkormányzati intézmények dolgozói veszik igénybe.

Az üzemeltetés kezdete: 2019. január 1-től – 2029. december 31-ig szóló szerződés, három hónapos rendes felmondási idővel.

Pályázati feltételek:

 • 1.A pályázó rendelkezzen legalább egy éves vendéglátásban szerzett szakmai tapasztalattal.
 • 2. A pályázónak vállalnia kell az előállított étel jogszabályoknak megfelelő módon történő kiszállítását.
 • 3. A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú szakmai végzettséggel, a tevékenység ellátására jogosító iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát a pályázatnak tartalmaznia kell.
 • 4. A pályázat tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.)
 • 5. A pályázó tevékenységének bemutatása, a konyha működtetésével kapcsolatos elképzelések ismertetése.
 • 6. Cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot (aláírási címpéldány). Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.
 • 7. Igazolás arról, hogy a székhely, illetve telephely szerinti önkormányzatnál adó és más jellegű tartozása nem áll fenn.
 • 8. Az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás).
 • 9. A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • 10. Nyersanyagnorma és térítési díj megállapítására javaslat a gyermekétkeztetésben részt vevők számára és a vendég ebédet igénybe vevők részére korcsoportonként, a mellékelt táblázat szerint.
 • 11.  Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket.
 • 12. A működési engedély beszerzése a bérlő feladata.

A bérbeadó részéről biztosításra kerül:
Az üzemeltetésre meghirdetett 8431 Bakonyszentlászló, Petőfi Sándor u. 5. szám alatti épületében lévő konyha, a hozzá tartozó helyiségekkel és konyhai eszközökkel – tételes leltár alapján, térítésmentesen. A nyertes pályázóval az önkormányzat szerződést köt, melynek mellékletét képezi az üzemeltetésbe adott eszközök leltára.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 15. (csütörtök) 16.00 óra

A pályázatot 1 példányban Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett zárt borítékban lehet benyújtani (8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.).

A borítékon kérjük feltüntetni: „Konyha Üzemeltetési Pályázat”

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Sebestyén Vince polgármestertől a 20/583-4613 telefonszámon

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • - az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 • - az ajánlattevőnek az önkormányzattal, illetve önkormányzatokkal szemben tartozása áll fenn,
 • - nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Az ajánlatok elbírálásának határideje, a beérkezést követő első képviselő-testületi ülés.

A kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha:

 • - nem érkezett pályázat,
 • - kizárólag érvénytelen pályázat érkezett,
 • - a kiíró a pályázat érvénytelenségéről döntött.

A kiíró a döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti.

Üzemeltetési/Vállalkozói szerződés megkötése
Kiíró a pályázat nyertesével 2019. január 1-től – 2029. december 31-ig szóló üzemeltetési/vállalkozási szerződést köt. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet.
Pályázati anyag átvehető a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban (8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.) ügyfélfogadási időben.

Egyéb feltételek:
Bakonyszentlászló Község Önkormányzata a konyha komplett üzemeltetéséhez semmilyen formában sem fizet hozzájárulást vagy támogatást, a konyha működtetése során  60 000 Ft/hó  (ÁHK)  bérleti díjat számol fel.

A pályázatban megadott térítési díjak emelésére a szerződés aláírásától számított egy éven belül nincs lehetőség. Ezt követően a térítési díj mértéke az előző évi infláció mértékével,  Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával emelhető.
A konyha megtekintése előre egyeztetett időpontban (amely a 20/583-4613 ) lehetséges.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez, aki a jelenleg ott dolgozó alkalmazottakat tovább foglalkoztatja.