Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Anyakönyvi ügyek

Általános tartalom

Ügyintéző neve: Szücs Gáborné igazgatási főmunkatárs
Telefon: 06 88 573 110/15 mellék
Mobil: 06 20 590 8827
E-mail: [email protected]

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő  08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00           -
 1. Hazai anyakönyvezés
 2. Házassági szándék bejelentése
 3. Honosítási, visszahonosítási kérelem
 4. Haláleset anyakönyvezése
 5. Kivonat másolat kiadása (születési, házassági, halotti)
 6. Névadó
 7. Névváltoztatás, házassági név megváltoztatása
 8. Névváltoztatás, születési név megváltoztatása
 9. Tanúsítvány kiadása - Magyar állampolgárnak külföldön történő házasságkötéséhez
 10. Teljes hatályú apai elismerés
 11. Újszülöttek anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt
- születése,
- házasságkötése,
- halálesete kapcsán.

Az ügyintézés jegyzőkönyv felvételével történik az Anyakönyvi Hivatalban.

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte, de kivételes esetekben írásos meghatalmazással rendelkező megbízott is elegendő.

A jegyzőkönyv adatait bizonyítani kell:
- az esemény okiratával - hiteles magyar fordításban,
- a kérelmező személyazonosságát igazoló okirattal (személyi igazolvány, útlevél).

Szükséges dokumentumok:
- születés anyakönyvezése esetén:
• az anyakönyvi okirat hiteles magyar fordításban,
• házasságból született gyermek esetén a házassági anyakönyvi kivonat,
- házasság anyakönyvezése esetén:
• az anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban,
• a gyermek születési családi nevére vonatkozó együttes szülői megállapodás,
• a házasság utáni névviselésről szóló nyilatkozat,
• a magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonata,
- haláleset anyakönyvezése esetén:
• az anyakönyvi okirat hiteles magyar fordításban,
• a családi állapotról szóló igazolás (hajadon, nőtlen), melyet a
lakóhely szerinti népesség-nyilvántartó ad ki (Okmányiroda),
• nős vagy férjes családi állapotú igénylő esetén a házassági anyakönyvi kivonat,
• elvált családi állapotú igénylő esetén a jogerős bírósági ítélet.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 40 perc

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Házassági szándék bejelentése

Formája: A házassági szándék bejelentése jegyzőkönyv felvételével történik.

Mindkét fél együttes és személyes jelenléte szükséges.

Kivéve: ha az egyik fél külföldi állampolgár, ő ugyanis külföldi hatóság előtt tett és a hatóság által hitelesített nyilatkozattal pótolhatja a személyes jelenlétet.

Szükséges dokumentumok:
- érvényes személyazonosító igazolvány,
- születési anyakönyvi kivonat (csak a nem helyben született esetén),
- családi állapot igazolás (csak a nem állandó lakóhellyel rendelkezők esetén),
- özvegy családi állapotúak esetén halotti anyakönyvi kivonat vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
- elvált családi állapotúak esetén jogerős bírósági ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
- ha az egyik fél külföldi állampolgár, Tanúsítványt kell hoznia, amellyel igazolja, hogy a reá irányadó külföldi jog szerint házasságkötése nem ütközik akadályba.

Az eljárás illetékmentes.

Kivéve a következő pontban kiemelt felmentés iránti kérelmet.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc

Várakozási idő: 1 hónap (a bejelentéstől számítva 30 napnak kell eltelnie a házasságkötésig, ez alól indokolt esetben a körjegyző ad felmentést, a felmentési kérelem illetékköteles, 2.000,- Ft-os illetékbélyeg formájában kell leróni).

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Az eljárás jogi alapjai: 
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Honosítási, visszahonosítási kérelem

A honosítási kérelmet nem magyar állampolgár kérhet, visszahonosítási kérelmet pedig az, aki már valamikor volt magyar állampolgár, de az valamilyen okból megszűnt.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte.

A kérelem adatait bizonyítani kell:
- Kedvezményes honosítás esetén:

 • felmenő magyar állampolgárságát igazoló okirattal,
 • 1 év magyarországi letelepedést (a letelepedés engedélyezett időpontjától számítva),
 • hogy a házastárs magyar állampolgár, és a házasság 3 éve fenn áll,
 • hogy kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
 • magyar állampolgárnak külföldi gyermek örökbefogadása esetén: az örökbefogadásról szóló jogerős gyámhatósági határozattal,
 • menekült esetén: 3 évi magyarországi letelepedést a menekültügyi hatóság határo-zatával.

- Nem kedvezményes honosítás esetén:

 • 8 év Magyarországon lakást az engedélyezett letelepedéstől számítva.

Minden esetben szükséges dokumentumok:

 • születési, házassági anyakönyvi kivonat, gyermek/ek/ születési anyakönyvi kivonata,
 • ha az igénylő özvegy: az özvegy családi állapotot igazoló halotti anyakönyvi kivonat,
 • ha az igénylő elvált: az elvált családi állapotot igazoló jogerős bírósági ítélet.
 • A külföldi okiratokat hiteles magyar fordításban kell benyújtanio bevándorlást, letelepedést engedélyező határozat fénymásolatban,
 • megélhetés igazolása (munkahely, eltartó, nyugdíj megállapításáról szóló határozat, vállalkozói igazolvány, APEH igazolás stb.),
 • diákok esetében iskolalátogatási igazolás,
 • lakást biztosító személytől: nyilatkozat a befogadásról vagy saját tulajdonnál: bérleti szerződés,
 • tulajdoni lap másolat,
 • alkotmányos alapismeretekből vizsgát igazoló okirat,
 • kivéve: a visszahonosítást kérők és a 65 évet betöltöttek

vizsgára jelentkezés: Nyugat-dunántúli Regiónális Államigazgatási Hivatal, HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA, Győr, Árpád u. 32.

 • kézzel írott önéletrajz,
 • 2 db igazolványkép,
 • érvényes személyi igazolvány

Kivételes eset: nyilatkozattal megszerezheti a magyar állampolgárságot, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született és születésével nem vált magyar állampolgárrá.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 60 perc

Az eljárás jogi alapja: a módosított 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.

Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvezés hivatalból történik.

Az anyakönyvezést az elhunyt családtagja vagy személyesen, vagy megbízás útján - temetkezési vállalkozón keresztül - kezdeményezi, annak a településnek az Anyakönyvi Hivatalánál, ahol a haláleset történt.

Szükséges dokumentumok:
- a haláleset bejelentéséről készült jegyzőkönyv,
- halottvizsgálati bizonyítvány (kórház vagy háziorvos állítja ki),
- az elhunyt személyazonosító igazolványa (ha van, lakcímkártya is),
- születési anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben született),
- házas családi állapotúaknál házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben kötött házasságot).

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc

Az eljárás jogi alapjai:
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról

Kivonat másolat kiadása (születési, házassági, halotti)

Formája: szóbeli kérelem formájában, illetve vidéki kérelmező esetében levélben, postai úton.

Kiadható közvetlen családtagnak (szülő, testvér, házastárs) is, ha azt igazolja pl.: érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

A kivonat másolat kiadásához tudni kell legalább hozzávetőlegesen az anyakönyvi esemény időpontját.

A másolat kiadása illetékköteles. Kivonatonként 2.000,- Ft-os illetékbélyeget kell leróni.
Kivétel (illetékmentes):

 • örökbefogadás céljára,
 • anyakönyvezés céljára,
 • TB céljára,
 • bölcsődei, óvodai elhelyezés céljára,
 • tankötelezettséggel kapcsolatosan,
 • személyazonosító igazolvány kiállításához.

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Névadó

Szülők elhatározása alapján történik bármilyen életkorú gyermek esetében.

Az ügyintézés személyes bejelentés alapján nyomtatvány formájában történik, időpont egyeztetésével (szombati nap).

Szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a szülők, névadó szülők neve, születési adata, és a lakhely kitöltése a nyomtatványon.

Nem kötelező önkormányzati feladat, szolgáltatás - felkérésre történik.

Az ügyintézési ideje: kb. 20 perc, az ünnepség lebonyolítása: kb. 30 perc

Névváltoztatás, házassági név megváltoztatása

Formája: kérelem

Csak személyesen lehet módosítást kérelmezni.

Szükséges dokumentumok:
- ha a kérelmező házas családi állapotú: születési és a házassági anyakönyvi kivonat,
- ha a kérelmező elvált családi állapotú: jogerős bírói ítélet a válásról,
- érvényes személyazonosító igazolvány.

Illetékköteles: 5.000- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc

Az eljárás jogi alapjai: 
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Névváltoztatás, születési név megváltoztatása

Formája: kérelem

Elbíráló: a belügyminiszter

Személyesen kell benyújtani, kiskorú esetében törvényes képviselője útján.

Szükséges dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti),
- házas családi állapotú igénylő esetén: házassági anyakönyvi kivonat.

Illetékköteles:
- Első alkalommal történő névváltoztatás esetén: 10.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.
- Második alkalommal történő névváltoztatás esetén: 30.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc, az elbírálás ideje kb. 1 hónap.

Az eljárás jogi alapjai: 
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Tanúsítvány kiadása - Magyar állampolgárnak külföldön történő házasságkötéséhez

Formája: A kérelmet az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni, kérőlapon.

Elbíráló: Nyugat-dunántúli Államigazgatási Hivatal, Hatósági főosztály Anyakönyvi csoportja

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte.

Szükséges dokumentumok:
- a külföldön lakó másik házasulandónak azon nyilatkozata, melyben teljes felelősséggel kijelenti,
hogy a legjobb tudomása szerint tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs (közjegyző,
anyakönyvvezető előtt teheti),
- a külföldön lakó házasulandó születési anyakönyvi kivonata,
- ha elvált családi állapotú, a házasság megszűnését bizonyító okirat.
- mindkét házasuló személyes adatait tartalmaznia kell (név, születési hely, idő, anyja neve,
családi állapota, állampolgársága, lakcíme).

Az iratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni az eredeti idegen nyelvű okirattal együtt (OFFI!).

Illetékköteles: 5.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az ügyintézés ideje: kb. 30 perc, az elbírálás ideje kb. 1 hónap.

Az eljárás jogi alapjai: 
1979. évi törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Teljes hatályú apai elismerés

Házasságon kívül születendő, illetve már megszületett gyermek családjogi helyzetének rendezését szolgálja.

Anyakönyvvezető előtt lehet:
- magzatra,
- már megszületett gyermekre elismerő nyilatkozatot tenni.

Formája: jegyzőkönyv, kérelem.

Az ügyintézéséhez szükséges az apa és az anya együttes, személyes megjelenése.

A nyilatkozat felvételéhez szükséges dokumentumok:
- még meg nem született gyermekre vonatkozóan:

 • az anya és az apa érvényes személyi igazolványa (vagy személyazonosságát bizonyító okirata: új típusú jogosítványa, külföldi esetében útlevele),
 • a gyermek születésének várható idejét igazoló orvosi igazolás.

- már megszületett gyermekre vonatkozóan:

 • apaságot megdöntő jogerős bírósági végzés,
 • apa nélkül kiállított születési anyakönyvi kivonat.

- anya családi állapotát igazoló dokumentumok:

 • hajadon igénylő esetén a népesség-nyilvántartó által kiadott igazolás (Okmányiroda),
 • elvált családi állapotú igénylő esetén: válást igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • özvegy családi állapotú igénylő esetén özvegy családi állapotot igazoló halotti vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

- a gyermek születési családi nevére vonatkozóan a szülők egybehangzó nyilatkozata.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 25 perc

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról.

Újszülöttek anyakönyvezése

Bakonyszentlászló közigazgatási területén élve született gyermek születéséről élveszületési jegyzőkönyvet állít ki a Kórház, illetőleg a születésnél közreműködő orvos (ritkán előforduló esetben - otthon szülésnél), amelyet a születést követő napon el kell juttatni az anyakönyvvezetőhöz anyakönyvezés céljából.

Az anyakönyvvezető az élveszületett gyermekről születési anyakönyvi kivonatot állít ki.

A kivonatot és a személyi azonosítót tartalmazó lakcímigazolványt a szülők, vagy meghatalmazással hozzátartozók is átveheti a személyazonosságukat igazoló okiratuk bemutatásával.

Szükséges dokumentumok:
- házasságban született gyermek esetében: érvényes házassági anyakönyvi kivonat,
- házassági kívül született gyermek esetén: teljes hatályú apai elismerésről tett nyilatkozat.

Az újszülöttről kiállított anyakönyvi kivonat és a személyazonosítót tartalmazó lakcímigazolvány első esetben illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról.