Védelembe vétel

A gyámhatóság a gyermek védelembe vételét rendeli el:

 • ha a Gyermekjóléti Szolgálat nem tud segíteni,
 • ha a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a család nem akarja elfogadni, DE feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családi környezetben azért biztosítható.

Kötelező megindítani a védelembe vételi eljárást a Gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 17. § (2) bekezdésében felsoroltak jelzésére.

A Gyermekjóléti Szolgálat javaslatában

 • nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének okáról,
 • a szülő együttműködési készségéről,
 • adatlapot, KT-t, gondozási tervet küld,
 • véleményt ad a veszélyeztetettség okáról,
 • kirendelendő családgondozó személyére javaslatot tesz,
 • javaslatot tesz a jegyzői intézkedés mikéntjére.

Az eljárás menete:
1. Tárgyalás keretében: szülő, gyermek, gondozó meghallgatása, cselekvőképtelen gyermeké is, ha ítélőképessége birtokában van.
2. Iratok áttanulmányozása.
3. Határozathozatal

  • az eljárás megszüntetéséről, ha a tárgyalás során a szülő és a gyermek nyilatkozatában elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét,
  • védelembe vételről, ennek keretében:
  a) családgondozót kell kirendelni és felhívni őt az egyéni gondozási-nevelési terv 15 napon belüli - gyermekkel és a szülővel együtt - elkészítésére,
  b) gyermekintézmény igénybevétele (óvoda, iskola)
  c) orvosi vizsgálat (terápia kezdeményezése, ha a szülő vagy a gyermek szenvedélybeteg)
  d) illetékes szerveket bevonja annak érdekében, hogy a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszűnjenek,
  e) magatartási szabályok megállapítása a gyermek számára,
  f) a szülő figyelmeztetése a helytelen életvezetése következményeire és felszólítása annak megváltoztatására,
  g) a felülvizsgálat idejének meghatározása.

   4. Határidőbe tenni a határozatban foglalt időre.

   A védelembe vétel felülvizsgálatát kezdeményezheti:

   • kirendelt családgondozó,
   • gyermek,
   • szülő vagy más törvényes képviselő,
   • hivatalból (ha a határidő letelt)

   Az eljárás menete:
   1) Meghallgatás tárgyalás keretében,
   2) Az írásban készült Gyermekjóléti Szolgálat jelentésének áttanulmányozása,
   3) Határozathozatal.

   A határozat lehet:

   • megszüntető, ha a családgondozás

   a) eredménytelen volt,
   b) eredményes volt, a védelembe vétel és a veszélyeztetési okok megszűntek,
   c) a gyermek nagykorúvá vált.

   • védelembe vételt fenntartó:

   a) meg kell határozni a következő felülvizsgálat idejét,
   b) a Gyermekjóléti Szolgálat által elkészítendő gondozási terv határidejét,
   c) ha szükséges újabb kötelezéseket a szülő(k) számára.

   Fontos, hogy ha időközben megváltozik a jegyző illetékessége, a családgondozót határozattal kell felmenteni és át kell tenni az illetékessé vált jegyzőhöz az iratokat, aki soron kívül megvizsgálja a védelembe vétel fenntartásának szükségességét.

   A családgondozót fel kell menteni

   • ha alkalmatlan,
   • ha fontos okból ezt a családgondozó kéri,
   • utólag olyan akadály keletkezik, amely miatt nem tudja ellátni a feladatát.

   A családgondozót el kell mozdítani:

   • ha kötelezettségét nagymértékben elhanyagolja,
   • ha jogaival súlyosan visszaél.

   Az eljárás jogi alapjai:

   • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17 § (2) bekezdés, 68-69. §-ok,
   • 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 84-91.§