Ügygondnok

A jegyzői gyámhatóság ügygondnokot rendel ki:

 • ha erre az előtte folyó eljárás során szükség van,
 • ha államigazgatási szerv, bíróság, más eljáró szerv vagy személy kéri.

A kirendelés esetei:

 • az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
 • ügyei vitelében akadályozva van,
 • nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Leggyakoribb előfordulási esetei:

 • kézbesítésre,
 • lakcím-érvénytelenítésre.

Az ügygondnok a városi gyámhivatal engedélye nélkül:

 • pénzt vagy dolgot nem vehet át,
 • egyezséget nem köthet,
 • vitás jogot nem ismerhet el,
 • jogról nem mondhat le.

Fentiek alól kivételt képezhet, ha ezzel az általa képviselt személyt nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

Az eljárás menete:

 1. Kérelemre, bejelentésre, hivatalból.
 2. Határozathozatal (benne, hogy a kirendelés milyen ügy képviseletére irányul).
 3. Határidőbe tenni.
 4. Jelentést követően felmentés, munkadíj megállapítása.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 2004. évi CLX. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 40. § (5) bekezdés
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 137. §