Teljes hatályú apai elismerés

 

Az eljárás jogi alapja*:

Csjt. 36. § a) pont és 37. §, Gyvt. 107. § (1) bek. a) pont és 111. § a) pont, Gyer. 54-59. §-ok

Hatáskör:

 • Városi gyámhivatal
 • Anyakönyvvezető
 • Jegyző
 • Bíróság
 • Magyar külképviseleti hatóság
 • Közjegyző

Illetékesség:

 • Anya lakóhelye
 • A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot bármely jegyző vagy gyámhivatal felveheti, utána egy példányt át kell tenni az illetékes gyámhivatalhoz, ill. anyakönyvvezetőhöz.

Eljárás megindítására jogosult:

 • Városi Gyámhivatal (hivatalból)
 • Anya (vagy más törvényes képviselő)
 • A gyermeket elismerni szándékozó férfi
 • 14. életévét betöltött gyermek
 • Anyakönyvvezető

Nyilatkozattétel ideje:

 • Gyermek születése előtt - fogamzási idő kezdetétől
 • Gyermek születése után
 • Képzelt apa bejegyzését követően is sor kerülhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére (a képzelt apa bejegyzését elrendelő határozatot ez a nyilatkozat hatályon kívül helyezi)

Fontos, hogy a nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni!
Eljárás menete:
Önkéntes megjelenés esetén

 1. Annak vizsgálata, hogy nem kell-e más férfit a gyermek apjának tekinteni (pl. a gyermek apjának kell tekinteni: akinek az anyával fennálló házassága van, ill. akivel az anya a gyermek születését megelőző 300 napon belül házasságban volt).
 2. A nyilatkozó apa és a gyermek között legalább 16 év különbség van-e?
 3. Méhmagzat esetén szakorvosi bizonyítvány.
 4. A nyilatkozattévők nagykorúak-e?
 5. Ha az elismerő apa kiskorú: törvényes képviselőjének hozzájárulása is kell - városi gyámhivatal pótolhatja.
 6. Méhmagzat elismerésénél, ha az anya kiskorú, a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni (az anya lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal részéről).
 7. Apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele.
 8. A jegyzőkönyvnek a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz való megküldése.
Hivatalból történő eljárás esetén:
 • Az anyakönyvvezető értesíti a jegyzőt az apai adatok nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről
 • a jegyző értesíti az anyát arról, hogy bármely jegyző, vagy gyámhivatal felveheti a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot

7. A jegyző átteszi az illetékes városi gyámhivatalhoz az iratokat, ha:

 • 30 napon belül nem kerül sor apai elismerő nyilatkozat felvételére
 • a hozzájáruló nyilatkozatot pótolni kell;
 • a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni;
 • a gyermeknek gyámot kell rendelni, mert az anya kiskorú.