Teljes hatályú apai elismerés

Házasságon kívül születendő, illetve már megszületett gyermek családjogi helyzetének rendezését szolgálja.

Anyakönyvvezető előtt lehet:
- magzatra,
- már megszületett gyermekre elismerő nyilatkozatot tenni.

Formája: jegyzőkönyv, kérelem.

Az ügyintézéséhez szükséges az apa és az anya együttes, személyes megjelenése.

A nyilatkozat felvételéhez szükséges dokumentumok:
- még meg nem született gyermekre vonatkozóan:

  • az anya és az apa érvényes személyi igazolványa (vagy személyazonosságát bizonyító okirata: új típusú jogosítványa, külföldi esetében útlevele),
  • a gyermek születésének várható idejét igazoló orvosi igazolás.

- már megszületett gyermekre vonatkozóan:

  • apaságot megdöntő jogerős bírósági végzés,
  • apa nélkül kiállított születési anyakönyvi kivonat.

- anya családi állapotát igazoló dokumentumok:

  • hajadon igénylő esetén a népesség-nyilvántartó által kiadott igazolás (Okmányiroda),
  • elvált családi állapotú igénylő esetén: válást igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
  • özvegy családi állapotú igénylő esetén özvegy családi állapotot igazoló halotti vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

- a gyermek születési családi nevére vonatkozóan a szülők egybehangzó nyilatkozata.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 25 perc

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról.