Tanúsítvány kiadása - Magyar állampolgárnak külföldön történő házasságkötéséhez

Formája: A kérelmet az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni, kérőlapon.
Elbíráló: Nyugat-dunántúli Államigazgatási Hivatal, Hatósági főosztály Anyakönyvi csoportja

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte.

Szükséges dokumentumok:
- a külföldön lakó másik házasulandónak azon nyilatkozata, melyben teljes felelősséggel kijelenti,
hogy a legjobb tudomása szerint tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs (közjegyző,
anyakönyvvezető előtt teheti),
- a külföldön lakó házasulandó születési anyakönyvi kivonata,
- ha elvált családi állapotú, a házasság megszűnését bizonyító okirat.
- mindkét házasuló személyes adatait tartalmaznia kell (név, születési hely, idő, anyja neve,
családi állapota, állampolgársága, lakcíme).

Az iratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni az eredeti idegen nyelvű okirattal együtt (OFFI!).

Illetékköteles: 5.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az ügyintézés ideje: kb. 30 perc, az elbírálás ideje kb. 1 hónap.

Az eljárás jogi alapjai:
1979. évi törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.