Talajterhelési díj

A hatályos jogszabályok - A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a talajterhelési

díjról szóló 15/2004. (V.28.) önkormányzati rendelet - szerint 2004. július 1-től talajterhelési díjat kell fizetnie annak,

aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a vízfelhasználási szolgáltatást igénybe veszi.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke, fokozatos bevezetéssel 120 Ft/m3. A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 10 %-os kedvezménnyel.

A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:
A díj számítás alapja * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó (Bakonyszentlászlón 3) = talajterhelési díj összege

A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthető, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig bevallást kell tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egy-időben a kiszámított talajterhelési díjat be is kell fizetni.

A bevallási nyomtatványt az Adóiroda minden év március 15-ig megküldi az adózónak úgy, hogy azon már szerepel a vízszolgáltató által igazolt, előző évi szolgáltatott vízmennyiség is. Ezen a nyomtatványon kell levezetni a talajterhelési díj számítását, melyhez minden adat rendelkezésre áll kivéve az elszállíttatott (szippantott) szennyvíz mennyisége, melyet az adózónak kell beszámítania. Ehhez természetesen gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát érintő, adóévi szennyvíz-elszállítási (szippantási) számláit.

Mentesség a díj fizetése alól: a lakossági kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól,

  • ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
  • az egyedülálló, ha a jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át,
  • az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

A mentesség igénybevételéhez szükséges jövedelemigazolást a március 31-ig benyújtandó bevalláshoz kell majd csatolni.

2009-ben 90 %-át (324 Ft/m3) és
2010-ben 100 %-át (360 Ft/m3) kell megfizetni


Letölthető nyomtatványok:
icon BL-NYT Talajterhelési díj bevallás (76.76 kB)
icon BL-NYT Nyilatkozat talajterhelési díj kedvezményhez (36.46 kB)


Az eljárás jogi alapjai:

Talajterhelési díj beszedési számla száma: 59300326-11019404