Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket nevelő, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Ilyenek pld.: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelővásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsősorban:

 • átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
 • a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére,
 • beiskolázásra, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
 • élelmiszerre,
 • ruhaneműre,
 • gyógyszerre, elsősorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult,
 • gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • nettó átlagkeresetről, illetve minden egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES,
 • gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
 • étkezési térítési díj esetében az oktatási intézmény javaslata,
 • gyógyszersegély esetén a gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére. Abban az esetben, ha nem biztosított a célszerű felhasználás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ifjúságvédelmi felelős, valamint családgondozó részére is kifizethető.

Támogatás összege:
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege a jövedelmi viszonyokat és a rászorultságot figyelembe véve 1.000 Ft - 50.000 Ft összeg között állapítható meg a következő szempontok figyelembe vételével:

 • a) ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, akkor a támogatás összege 1.000 Ft  -  50.000 Ft között állapítható meg;
 • b) ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegének  háromszorosát meghaladja , abban az esetben a támogatás összege  1.000 Ft – 20.000 Ft között állapítható meg.

Gyorssegély:

Abban az esetben, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény (gyógyszer, élelmiszer stb.) áll fenn, a polgármester gyorssegélyt állapíthat meg 5.000 Ft összeg határig.

Letölthető dokumentumok: icon Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi és gyorssegélyre (87.93 kB)

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
 • 25/1999.(IX.18.) KT rendelet a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.