Névváltoztatás, születési név megváltoztatása

Formája: kérelem

Elbíráló: a belügyminiszter

Személyesen kell benyújtani, kiskorú esetében törvényes képviselője útján.

Szükséges dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti),
- házas családi állapotú igénylő esetén: házassági anyakönyvi kivonat.

Illetékköteles:
- Első alkalommal történő névváltoztatás esetén: 10.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.
- Második alkalommal történő névváltoztatás esetén: 30.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc, az elbírálás ideje kb. 1 hónap.

Az eljárás jogi alapjai:
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.