Népességnyilvántartás

Ügyleírás: Lakcímváltozás bejelentése

Lakó- és tartózkodási hely bejelentése „Lakcímbejelentő lap"-on történik, mely átvehető a Körjegyzőség Hivatali helyiségében.

A lakó- és tartózkodási hely változás jelentőlaphoz csatolni kell a személyazonosító igazolványt, továbbá amennyiben a bejelentőnek van, a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány"-t. A lakcímbejelentés személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján is teljesíthető.

Amennyiben egy család együtt költözik, akkor a családból egy személy is eljárhat a lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézésben.

Lakó- és tartózkodási hely változás intézése illetékmentes.

Nem saját tulajdonba történő bejelentkezéshez minden esetben a tulajdonos, a haszonélvező, a bérlő (önkormányzati bérlakás esetében a hivatal által kiadott kiutaló határozat is szükséges) aláírása szükséges a „Lakcímbejelentő lap" szállásadó aláírásánál.

A „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány" elvesztése esetén azt 1.000 Ft, illeték leróvásával kell pótolni.
A fenti ügycsoportban készpénzben vagy csekken kell az illetéket fizetni az eljárás megindítását megelőzően.

Az ügyintézés ideje: kb. 30 perc
A lakcímet igazoló hatósági igazolvány az igénylő a körzet központ okmányirodájától kapja meg postai kézbesítés útján.

Az eljárás jogi alapjai:

  • 1992. évi LXVI. törvény a személyi adat- és lakcímnyilvántartásról
  • A többször módosított 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a végrehajtásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről