Magánszemélyek kommunális adója

Az adónem 2000. január 1. napjától került bevezetésre.

Az adó tárgya:

 • magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a vállalkozás célra hasznosított épület, vagy épületrész kivételével
 • belterületi beépítetlen földrészlet (telek)
 • a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (szolgálati lakás, önkormányzati, vállalati bérlakás)

Az adó alanya:

 • Aki a naptári év első napján a lakás, épület, épületrész, telek tulajdonosa.
 • Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, (lehetőség van azonban valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóirodához benyújtott megállapodás alapján ettől eltérni. A tulajdonostársak közül bárki magára vállalhatja az adó megfizetését).
 • Aki az önkormányzat területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (szolgálati lakásban, önkormányzati bérlakásban lakik).

Mentességek kedvezmények:
Mentes az adó alól:

 • A társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az adó mértéke: 5000,-Ft/ingatlan.

Bevallás határideje: legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának (haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követő év január 15. napja.

A befizetés határideje:

 • I. félév március 16.
 • II. félév szeptember 15.

Befizetés módja:

 • Készpénz-átutalási megbízással
 • vagy átutalással a 59300326-11019284 számlaszámra

Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok:

 • Adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés másolata, földhivatali tulajdonlap-másolat (A tulajdonszerzés formájától függően)
 • Az ingatlan címe, helyrajzi száma,
 • Az ingatlan adatai (alapterülete, szobáinak száma, állandóra bejelentett lakók száma)
 • Tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely)

Letölthető nyomtatványok:
icon BL-NYT Magánszemélyek kommunális adója bejelentő lap (91.11 kB)
icon BL-NYT Kommunális adó kijelentő lap (54.49 kB)

Az eljárás jogi alapjai: