Kivonat másolat kiadása (születési, házassági, halotti)

Formája: szóbeli kérelem formájában, illetve vidéki kérelmező esetében levélben, postai úton.

Kiadható közvetlen családtagnak (szülő, testvér, házastárs) is, ha azt igazolja pl.: érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

A kivonat másolat kiadásához tudni kell legalább hozzávetőlegesen az anyakönyvi esemény időpontját.

A másolat kiadása illetékköteles. Kivonatonként 2.000,- Ft-os illetékbélyeget kell leróni.
Kivétel (illetékmentes):

  • örökbefogadás céljára,
  • anyakönyvezés céljára,
  • TB céljára,
  • bölcsődei, óvodai elhelyezés céljára,
  • tankötelezettséggel kapcsolatosan,
  • személyazonosító igazolvány kiállításához.

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.