Ideiglenes hatályú elhelyezés

Ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül sor abban az esetben,
 • ha a gyermek felügyelet nélkül marad,
 • ha testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését önmaga vagy családja súlyosan veszélyezteti.

Súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

Az eljárás megindítására jogosult:

 • jegyző
 • városi gyámhivatal
 • bíróság
 • rendőrség
 • határőrség
 • ügyészség
 • büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága

Az ideiglenes elhelyezés módjai:

 • nevelésre alkalmas és azt vállaló különélő szülő,
 • más hozzátartozó vagy harmadik személy,
 • nevelőszülő,
 • gyermekotthon, bentlakásos intézmény.

Az ideiglenes elhelyezésről szóló határozat megfellebbezhető, de azonnal végrehajtható, és attól kezdve a szülő gondozási, nevelési joga szünetel.

Eljárás menete:
1) Meghallgatás

 • szülőé vagy más törvényes képviselőé,
 • gondozóé,
 • korlátozottan cselekvőképes gyermeké,
 • ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeké,
 • közeli hozzátartozóké.

Fontos figyelembe venni, hogy ha a súlyos veszélyeztetettség a gyermek életét közvetlen veszélynek teszi ki, a meghallgatást mellőzni lehet.
2) Annak vizsgálata, hogy a gyermeknek milyen elhelyezési forma a legmegfelelőbb.
3) Végzés hozatal.
4) Ha a határozatot nem a városi gyámhivatal hozta, haladéktalanul át kell neki küldeni a keletkezett iratokat.
Fontos megjegyezni, hogy külföldi állampolgárságú gyermek esetén országos illetékességgel Budapest V. kerület Gyámhivatala rendelkezik.
5) Beszállításáról gondoskodni.
Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 72-76. §
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 95-98. §
 • 1952. évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról 91. § (2)-(3) bek.