Honosítási, visszahonosítási kérelem

A honosítási kérelmet nem magyar állampolgár kérhet, visszahonosítási kérelmet pedig az, aki már valamikor volt magyar állampolgár, de az valamilyen okból megszűnt.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte.

A kérelem adatait bizonyítani kell:
- Kedvezményes honosítás esetén:

 • felmenő magyar állampolgárságát igazoló okirattal,
 • 1 év magyarországi letelepedést (a letelepedés engedélyezett időpontjától számítva),
 • hogy a házastárs magyar állampolgár, és a házasság 3 éve fenn áll,
 • hogy kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
 • magyar állampolgárnak külföldi gyermek örökbefogadása esetén: az örökbefogadásról szóló jogerős gyámhatósági határozattal,
 • menekült esetén: 3 évi magyarországi letelepedést a menekültügyi hatóság határo-zatával.

  - Nem kedvezményes honosítás esetén:

  • 8 év Magyarországon lakást az engedélyezett letelepedéstől számítva.

  Minden esetben szükséges dokumentumok:

  • születési, házassági anyakönyvi kivonat, gyermek/ek/ születési anyakönyvi kivonata,
  • ha az igénylő özvegy: az özvegy családi állapotot igazoló halotti anyakönyvi kivonat,
  • ha az igénylő elvált: az elvált családi állapotot igazoló jogerős bírósági ítélet.
  • A külföldi okiratokat hiteles magyar fordításban kell benyújtanio bevándorlást, letelepedést engedélyező határozat fénymásolatban,
  • megélhetés igazolása (munkahely, eltartó, nyugdíj megállapításáról szóló határozat, vállalkozói igazolvány, APEH igazolás stb.),
  • diákok esetében iskolalátogatási igazolás,
  • lakást biztosító személytől: nyilatkozat a befogadásról vagy saját tulajdonnál: bérleti szerződés,
  • tulajdoni lap másolat,
  • alkotmányos alapismeretekből vizsgát igazoló okirat,
  • kivéve: a visszahonosítást kérők és a 65 évet betöltöttek

  vizsgára jelentkezés: Nyugat-dunántúli Regiónális Államigazgatási Hivatal, HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA, Győr, Árpád u. 32.

  • kézzel írott önéletrajz,
  • 2 db igazolványkép,
  • érvényes személyi igazolvány

  Kivételes eset: nyilatkozattal megszerezheti a magyar állampolgárságot, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született és születésével nem vált magyar állampolgárrá.

  Az eljárás illetékmentes.

  Az ügyintézés ideje: kb. 60 perc

  Az eljárás jogi alapja: a módosított 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról.