Óvodai térítésmentességről

Óvodai térítésmentességről

Tisztelt Szülők!
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés módosításról szóló 2015.évi LXIII. törvény szeptember 1-i hatállyal rendelkezik az óvodai térítési díj mentességének változásáról.
 
2015. szeptember 1-től térítésmentes óvodai étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat alapján)
- tartósan beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás alapján)
- három vagy több gyermekes családban él (családi pótlék igazolása)
- szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át. (nyilatkozat kitöltésével)
- nevelésbe vett gyermek (határozat alapján)
 
Bármilyen változást a szülő köteles 15 napon belül írásban bejelenteni.
 
Térítésmentes étkezéshez a szülőnek kell nyilatkozatot kitöltenie és leadni az Önkormányzatnál mielőbb, de legkésőbb szeptember 4-ig.
 
 Az ehhez szükséges nyilatkozat átvehető az óvodában, az önkormányzatnál vagy letölthető a www.bakonyszentlaszlo.hu weboldalról.
 
                                                                  Önkormányzat