Óvodai beíratás 2017

Óvodai beíratás 2017

ÓVODAI BEÍRATÁS

 

A Szent László Óvoda vezetője értesíti a Kedves Szülőket, hogy az óvodában

 

2017. április 20-án (csütörtök) 8-16 óráig,

április 21-én (péntek) 8-16 óráig

a 2017-2018-as tanévre

Beíratást tart.

 

 

Beíratáshoz szükséges iratok:

- gondviselő személyi és lakcím igazolványa,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és

lakcímet igazoló hatósági igazolvány,(vagy

születési anyakönyvi kivonat)

- érvényes orvosi igazolás a közösségi életben való

részvétel lehetőségéről.

Be lehet íratni:

  • minden gyermeket, aki az óvodába jövetelt követő hat hónapon belül betölti a 3. évét.

Beíratási körzet: Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Bakonygyirót, Románd községek.

 

KÖTELEZŐ ÓVODÁBA JÁRNI: minden gyermeknek, aki 2017.augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

/ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától (szept. 1-től) legalább napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni!/Nkt. 8 §(2)/

A beíratás elmulasztásának következménye:

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője a jegyző által megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.