Óvoda pedagógus álláshírdetés

Óvoda pedagógus álláshírdetés

Bakonyszentlászló Szent László Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszentlászló Szent László Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló, Szent László Óvoda, Petőfi utca 1.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 Pályázati feltételek:Főiskola, Óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:helyismeret

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyagban foglaltak kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hutvágner Istvánné óvodavezető nyújt, a 06-20-3617-188 -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszentlászló Szent László Óvoda címére történő megküldésével (8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1001/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

Személyesen: Hutvágner Istvánné óvodavezető, Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló,, Petőfi utca 1.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:A döntés előtt személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázatról az óvodavezetője dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.