Házassági szándék bejelentése

Formája: A házassági szándék bejelentése jegyzőkönyv felvételével történik.

Mindkét fél együttes és személyes jelenléte szükséges.
Kivéve: ha az egyik fél külföldi állampolgár, ő ugyanis külföldi hatóság előtt tett és a hatóság által hitelesített nyilatkozattal pótolhatja a személyes jelenlétet.

Szükséges dokumentumok:
- érvényes személyazonosító igazolvány,
- születési anyakönyvi kivonat (csak a nem helyben született esetén),
- családi állapot igazolás (csak a nem szentesi állandó lakóhellyel rendelkezők esetén),
- özvegy családi állapotúak esetén halotti anyakönyvi kivonat vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
- elvált családi állapotúak esetén jogerős bírósági ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
- ha az egyik fél külföldi állampolgár, Tanúsítványt kell hoznia, amellyel igazolja, hogy a reá irányadó külföldi jog szerint házasságkötése nem ütközik akadályba.

Az eljárás illetékmentes.
Kivéve a következő pontban kiemelt felmentés iránti kérelmet.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc

Várakozási idő: 1 hónap (a bejelentéstől számítva 30 napnak kell eltelnie a házasságkötésig, ez alól indokolt esetben a körjegyző ad felmentést, a felmentési kérelem illetékköteles, 2.000,- Ft-os illetékbélyeg formájában kell leróni).

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Az eljárás jogi alapjai:
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről