Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt
- születése,
- házasságkötése,
- halálesete kapcsán.

Az ügyintézés jegyzőkönyv felvételével történik az Anyakönyvi Hivatalban.

Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte, de kivételes esetekben írásos meghatalmazással rendelkező megbízott is elegendő.

A jegyzőkönyv adatait bizonyítani kell:
- az esemény okiratával - hiteles magyar fordításban,
- a kérelmező személyazonosságát igazoló okirattal (személyi igazolvány, útlevél).

Szükséges dokumentumok:
- születés anyakönyvezése esetén:
• az anyakönyvi okirat hiteles magyar fordításban,
• házasságból született gyermek esetén a házassági anyakönyvi kivonat,
- házasság anyakönyvezése esetén:
• az anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban,
• a gyermek születési családi nevére vonatkozó együttes szülői megállapodás,
• a házasság utáni névviselésről szóló nyilatkozat,
• a magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonata,
- haláleset anyakönyvezése esetén:
• az anyakönyvi okirat hiteles magyar fordításban,
• a családi állapotról szóló igazolás (hajadon, nőtlen), melyet a
lakóhely szerinti népesség-nyilvántartó ad ki (Okmányiroda),
• nős vagy férjes családi állapotú igénylő esetén a házassági anyakönyvi kivonat,
• elvált családi állapotú igénylő esetén a jogerős bírósági ítélet.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 40 perc

Az eljárás jogi alapja: a többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról