Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvezés hivatalból történik.

Az anyakönyvezést az elhunyt családtagja vagy személyesen, vagy megbízás útján - temetkezési vállalkozón keresztül - kezdeményezi, annak a településnek az Anyakönyvi Hivatalánál, ahol a haláleset történt.

Szükséges dokumentumok:
- a haláleset bejelentéséről készült jegyzőkönyv,
- halottvizsgálati bizonyítvány (kórház vagy háziorvos állítja ki),
- az elhunyt személyazonosító igazolványa (ha van, lakcímkártya is),
- születési anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben született),
- házas családi állapotúaknál házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben kötött házasságot).

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: kb. 20 perc

Az eljárás jogi alapjai:
2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról