Cselekvőképességet nem érintő eseti gondnokság, eseti gondnok

Eseti gondnokot kell kirendelni, ha sürgősen kell intézkedni és nincs törvényes képviselő vagy távollevő jogainak megóvására van szükség.

A jegyzői gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki:

 • ha erre az előtte folyó eljárás során van szükség,
 • ha államigazgatási szerv, bíróság, más eljáró szerv vagy személy kéri.

Fontos megjegyezni, hogy a kirendelt eseti gondnok csak a kirendelő határozatban megjelölt ügyben jogosult a törvényes képviseletet ellátni.

A kirendelés esetei:
Gyermek, gondnokolt részére, ha a szülő (gyám) vagy a gondnok a törvényes képviseletet nem tudja ellátni

 • jogszabály által történő kizárás miatt,
 • gyámhatóság rendelkezése folytán,
 • érdekellentét fennállása esetén,
 • más tényleges akadály miatt.

Gyermek, gondnokolt részére, ha

 • sürgősen kell intézkedni és nincs törvényes képviselője,
 • a törvényes képviselő ismeretlen helyen tartózkodik vagy ügyei vitelében akadályozva van.

Cselekvőképes személy részére, ha

 • ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van,
 • körülményei ügyei vitelében akadályozzák.

Az eljárás menete:

 1. Kérelem, vagy a szükségesség hivatalból való észlelése,
 2. Szükségességet megalapozó irat (ismeretlen helyen való távollétet igazoló irat, különös szakértelem szükségességét megalapozó irat stb,) körülmény vizsgálata,
 3. Határozathozatal - Fontos, hogy eseti gondnokként ügyvédet kell kirendelni!
 4. Határidőbe tenni.
 5. Jelentést követően felmentés, munkadíj megállapítása.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1959. évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 224-225. §
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 132. § (5) bekezdés, 136.§.