Beszedett idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén lévő kereskedelmi és magánszálláshelyen
legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszaka

Mentes az adó megfizetés alól:
  • a 18 év alatti vagy 70 év feletti magánszemély,
  • az egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemély
  • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
  • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft/fő/éj
Bevallás határideje: A tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
A bevallást a szállásadónak kell elkészíteni és benyújtani.

Befizetés határideje: A beszedést követő hó 15. napjáig. A szállásadó fizeti be.

Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a 59300326-11019291 számlaszámra
Letölthető nyomtatványok: icon BL-NYT Idegenforgalmi adó bevallás (25.74 kB).

Az eljárás jogi alapjai: